Ton Heerding | Ondernemerscoach

Voorkom dat je straks leeg bent!

Burn-out is 'Het Stille Monster' die je mentaal, fysiek en emotioneel compleet uitput.

Je kunt dit 'Stille Monster' stoppen, maar dan moet je de juiste codes kennen!

Ik ken die codes en die geef ik graag aan je door.

Blijf je liever worstelen? Of kom je in actie?

Ga nu in je kracht te staan, klik op de groene button hieronder en ontdek de codes!Recente blogposts

Positieve Mindset-programmering

 Positieve Mindset-programmering

Positieve Mindset-programmering

Positieve Mindset-programmering is een training in evalueren en repeteren van positieve overtuigende gedachten.

Je kunt je hierbij afvragen in hoeverre het menselijk brein in staat is om zich aan te passen en zelfs te transformeren. Een positieve overtuiging blijkt echter wel een positief gevoel te geven. Hoe het brein hierin precies functioneert daar is nog veel onderzoek voor nodig. Gelukkig is Positieve Mindset-programmering juist heel praktisch toepasbaar.

Wat kan ik met Positieve Mind-programmering?

Je kunt Positieve Mindset-programmering sowieso inzetten voor het evalueren van je gedrag. Regelmatig kun je jezelf afvragen: “Hoe heb ik in die situatie gereageerd” “Is dit ook een reactie die mij helpt mijn doelen te bereiken?” “Wat kan ik anders doen om een positievere bijdrage te leveren of te ontvangen?” Verder kun je Positieve Mindset-programmering inzetten op tal van onderwerpen. Neem bijvoorbeeld Onzekerheid.

Onzekerheid is wel bekend als een ongewenste gast die we allemaal wel kennen. Omdat het jouw onzekerheid is en het je een onbehaaglijk gevoel geeft kun je enorm je best doen om de onzekerheid te bestrijden, maar is dat deel van jezelf wel te bestrijden? Ontken je daarmee niet een deel van jezelf? Hoe zou het zijn om jezelf helemaal te omarmen, inclusief jouw onzekerheid? Is dat niet een beter haalbare opdracht?

Jouw instelling is dus niet langer : “Die ongewenste gast moet weg, want hij verpest mijn feestje!” , maar het gaat meer om het vinden van de juiste omgangsvorm met die gast.

Welke keuzes heb je daarbij?

Onzekerheid is een ‘interne beleving’ (gevoel) waarbij jij jezelf programmeert met vaak nog onbewust eigen saboterende gedachten.

Jij bent niet die onzekerheid, maar jij verbindt je op dat moment wel met jouw saboterende gedachte. Feitelijk is jouw onzekerheid een illusie.

Het herhalen van gedachten noem ik ‘programmeren’. Jouw Overtuigingen-systeem gaat die herhaaldelijk draaiende programmering als vanzelf vaak onbewust als ‘Waarheid’ aannemen. Jouw overtuiging kan bijvoorbeeld zo worden gevormd:

“Iedereen doet het, dus het zal wel goed zijn”.

“Je leest het overal dus het zal wel waar zijn”.

“Ik ben onzeker, zie je nou wel dat ik onzeker ben, heb jij het ook al gezien dat ik onzeker ben?”

Herhaaldelijk bevestigen

De kleinste associatie (=verbinding met gedachtengang uit het verleden) kan al de trigger zijn die jou onzeker doet voelen.

Omdat je al eerder dit soort gedachten hebt gehad wordt de nieuwe situatie die zich voordoet, ook al staat die los van alles en iedereen, door jouw herhaaldelijk bevestigd en bekrachtigd. Je denkt en zegt waarschijnlijk vaak: “ Zie je nou wel!….ik zei het toch al!”. En zo bouw je verder aan je onzekerheid. Je weet dat alles wat aandacht krijgt, groeit!

Omdraaien

Nu jij je dit bewust bent ben je klaar voor de volgende stap naar het omarmen van je onzekerheid.

De oplossing zoek je vanaf nu niet langer in het bestrijden van je onzekerheid, maar in:

1: Het bewust worden van jouw gedachten

2: Het waar gewenst bewust omdraaien van jouw gedachtengang.

Het is immers allemaal illusie die jij waar laat zijn als gevolg van je oude gedachten-patroon. Het feit is alleen dat die illusie bij voldoende bevestiging ook ‘waar’ gaat zijn, of dit nu negatief of positief is.

Neem als voorbeeld jouw oude overtuiging: “Dat lukt mij nooit!”

  • Mijn eerste vraag: “Is dat waar?”

Wellicht is het je tot nu toe nog niet gelukt, maar ‘successen’ uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.Je hebt dus geen garantie dat het je nooit gaat lukken.

  • Mijn tweede vraag: “Helpt deze gedachte jou om het wel te laten lukken?”
  • Mijn derde vraag:“Hoelang wil jij jezelf met deze gedachte te blijven overtuigen?”
  • Mijn vierde vraag: “Wat zou je anders kunnen ‘denken’ en ‘doen’ om deze overtuiging voor jezelf positiever te maken?”

Positieve Mindset-programmering

Wanneer je voor jezelf bovenstaande evaluatievragen hebt beantwoord kom je al snel tot wat conclusies over je eigen manier van denken en welke invloed deze nu heeft. Nu je dit bewust bent geworden kun je het ook afscheid nemen van die ‘oude gedachten’ en je openstellen voor iets dat je wel ondersteunt bij het ‘Beter voelen en Bereiken van je doelen’.

Inventariseer jouw excuses

Hoe vaak zeg jij niet tegen jezelf:

1:“Ik ben nu eenmaal een verlegen type”

2) “Ik ben een introvert persoon”

3) “Ik vind nooit de juiste woorden in dat soort situaties”

4) “Ik heb het geld er niet voor”

5) “Het lukt mij nooit om die order te sluiten”

6) “Ik durf zoiets nooit te vragen”

7) “Zo ben ik nu eenmaal”

8) “Ik ben altijd zo…..ongestructureerd, onhandig, lomp,…..enzovoort”

9) “Het lukt mij echt niet om een business te runnen naast mijn gezin”

10) “Ze vinden mij niet de geschikte persoon”

11) “Ik ben niet knap genoeg”

De kracht van de herhaling doet je overtuigen dat de inhoud van je excuus waarheid is. Je zet die overtuigingen vast in jouw eigen overtuigingen-systeem. Wat het nog erger maakt is dat je het ook aan anderen gaat vertellen. Anderen zullen zo van jou ook die indruk bevestigd krijgen. Zo creëer je onbewust een nog grotere smet op je doelen.

In bovenstaande excuus-programmering zitten allerlei uitdagingen die je steeds opnieuw gaat tegenkomen, hoe dan ook. Hoe constructief is het om die gedachten te blijven herhalen? Hoeveel energie verspeel je daarmee?

Je kunt je energie beter steken in het vinden van oplossingen om met die situaties om te kunnen gaan in plaats van het steeds opnieuw bevestigen van die negatieve gedachten.

“Maar hoe moet je dat doen?”

In veel excuses staat “Ik ben…” maar jij bent het niet!,…het zijn slechts jouw gedachten die dit herhaaldelijk aan jezelf wijs maken.

Draai eerst jouw gedachten om!

Je bent net bewust geworden wat je allemaal voor excuses hebt gehad en je bent er ook achter gekomen dat deze manier van denken inclusief jouw excuses jou niet verder gaan helpen. Dit kan worden omgedraaid door middel van Positieve Mindset-programmering in de vorm van ondersteunende gedachten.

Je kunt jouw nieuwe programmering bijvoorbeeld starten met:

“Het lukt mij steeds beter…

Zo krijg je onderstaande voorbeelden:

“Het lukt mij steeds beter om in dat soort situaties passende woorden te vinden”

“Het lukt mij steeds beter om al die namen te onthouden”

“Het lukt mij steeds beter om in dat soort situaties op creatieve manieren geld bij elkaar te vinden”

“Het lukt mij steeds vaker om de order te vragen, omdat een afwijzing immers niet persoonlijk bedoeld is”

“Het lukt mij steeds vaker om toch te vragen ondanks mijn twijfels die er ook nog vaak zijn.

Steek dus niet je energie in het negatieve, maar in het vinden van oplossingen.

Hoe vind je die gereedschappen?

Wanneer jouw oude Mindset-programmering bijvoorbeeld was:

“Zie je wel, hel lukt mij nooit om op tijd te komen”, kun jij je energie nu beter steken in de oplossing, bijvoorbeeld het vinden van gereedschappen waarmee jij het jezelf mogelijk gaat maken om voortaan wel op tijd te komen. Je kunt bijvoorbeeld:

1: Eventueel je partner om hulp te vragen bij het herinneren van je afspraak

2: Zelf vaker in je agenda kijken om jezelf te trainen

3: Zelf handige apps opzoeken die je daarbij kunnen ondersteunen

4: Zelf een keer tijd steken in de gebruiksaanwijzing van je digitale agenda en afspraak-meldingen instellen.

Mindset-Tips

Evalueer en noteer dagelijks waar je negatieve gedachten hebt gehad die jou niet verder helpen en die schadelijk zijn voor jou en jouw omgeving.

Zet deze negatieve gedachten op een A4-tje Kijk er goed naar zodat je ze bewust blijft.

Pak nu een schoon A4-tje en buig de gedachten van het eerste vel papier om en schrijf ze op papier 2.

Lees alles een paar keer goed door en neem dat mee in je gedachten.

Lees aan het einde van de week al je gedachten van afgelopen week nog eens door. De kracht zit immers in de herhaling!

  • Wat is nu je bevinding?
  • Wat is nu je neiging?….
  • Wat neem je bij jezelf waar?

Hoe meer jij jouw oplossingen uitspreekt, hoe meer jij jouw oplossingen ontwikkelt.

Waar mag ik je volgende keer mee helpen? Welk onderwerp vind jij interessant?

Waarin wil jij jezelf nog verder ontwikkelen?

Geef jouw reactie onder dit Blog en/of op Social Media, ik stel je reactie bijzonder op prijs!

Verbindend communiceren

Verbindend communiceren

Verbindend communiceren impliceert dat er ook een manier van communiceren is die niet verbindt, en ja dat klopt ik noem dat verwijderend communiceren.

Als je uit elkaar drijft komt als vanzelf de angst om alleen te zijn en er zijn geen winnaars!Verbindend communiceren gaat uit van de goede intentie (Mindset) om je te verbinden met de ander.

Veel van onze reacties in de communicatie komen vanuit onze onbewuste reflex. We hebben al een blue-print of bepaald beeld in ons hoofd dat richting geeft aan onze gedachten. Je hebt al een bezwaar klaar staan of je reageert vanuit je lijstje met vooroordelen die je paraat hebt staan in je hoofd.Je hecht daarbij bovendien sterk aan jouw mening, aan jouw gelijk.

Bij verbindend communiceren gaat het vooral om de intentie om je te verbinden met de ander om zo het gewenste resultaat te bereiken. Daar is bewustzijn voor nodig.

Verbindend communiceren moet je trainen

Verbindend communiceren is geen trucje dat gegarandeerd werkt. Het is een training bewust communiceren waarbij je uitgedaagd wordt om steeds bewust te blijven van je intentie, je uitgangspunt en je manier van presenteren en communiceren.

Ik ben in heel veel bedrijven geweest en heb veel te maken gehad met vooroordelen, aannames en niet effectieve uitgangshouding van medewerkers, management en directies die leidden to verwijdering. deze verwijdering komt de samenwerking en dus ook uiteindelijk het bedrijfsresultaat uiteraard niet ten goede, in tegendeel!

Om een beter (bedrijfs-) resultaat te bereiken is eerst een betere samenwerking en dus een betere verbinding noodzakelijk. Betrokkenen moeten eerst de noodzaak inzien van een effectievere samenwerking. Daarvoor is bewustzijn noodzakelijk. Je moet dus gaan kijken naar al die gedachten.

Jouw huidige gedrag is een reactie op lessen (ervaringen en pijn) uit het verleden. Juist die ervaringen en pijn uit het verleden hebben de vaak onbewuste lijstjes met vooroordelen en bezwaren in je hoofd gevormd.

Leermomenten

Om die verbindende manier van communiceren te bevorderen moet er worden afgerekend met die oude aannames, de oude pijn en het verdriet en de vooroordelen uit het verleden. Dit vraagt om openheid,lef en doorzettingsvermogen.

Je denkt tot nu toe waarschijnlijk nog steeds dat iedere ervaring in jouw leven een ‘Goede’ of een ‘Slechte’ ervaring is. Zo ben je immers jarenlang geprogrammeerd. Op school werd je voor dom gehouden wanneer je een zogenaamd ‘fout’ antwoord gaf. Ik kan je uit ervaring zeggen dat de foute antwoorden mij het best zijn bij gebleven. Letterlijk , die ene boom die ik niet bij naam wist te noemen tijdens mijn examen op de tuinbouwschool (Robinia Frisia) is mij mijn hele leven bij gebleven. In die fout zit dus juist jouw leermoment!

Als jij er zo naar kunt kijken zijn er dus geen goede of foute ervaringen maar alleen Leer-momenten. Geeft dat niet een enorme ontspanning!? Het is trouwens wel zo relaxed als jouw omgeving die leerkansen ook inziet.

Dit wil overigens niet zeggen dat er geen pijnlijke situaties meer zijn, uiteraard niet, maar wij richten ons nu meer op de les die er in zit. Je vraagt je dus voortaan af: “ Welke les zit er voor mij  in deze situatie? “. “Wat kan ik hier van opsteken zodat ik dit voortaan anders aanpak?” Zo bouw je immers ervaring op.

Weerstand bij verbindend communiceren

Wanneer iemand je benaderd met een vraag of een bezwaar denk dan niet direct vanuit goed of fout, maar onderzoek wat hij werkelijk wil weten. Misschien heeft hij gewoon meer informatie nodig. Loop daar niet voor weg en stel je open voor die informatie. Jij maakt door deze open uitgangshouding aan te nemen direct een betere verbinding met de vragensteller. Benader het meer als een spel en houdt het vooral ook luchtig voor jezelf. Dat geeft jou en de ander direct een beter gevoel. Ga dus niet uit van een negatieve insteek of weerstand.

Haal geen gelijk!

Je komt vaak situaties tegen waarin iemand zijn of haar gelijk probeert te bevestigen. Dit gelijk zegt feitelijk: “ Wat ik denk is goed, en wat jij denkt is fout!”

Deze uitgangshouding helpt niet om je te verbinden met de ander. Sterker nog, het zet je tegenover elkaar. Het zet je zelfs op 2-0 achterstand omdat het vertrouwen in elkaar een deuk oploopt op deze manier. Het gaat uiteindelijk niet om jouw gelijk, het gaat om het resultaat.

Assertiviteit training

Assertiviteit training

Doel

Assertiviteit training richt zich op het helpen bewust maken en loslaten van ‘Gewend’ gedrag en het helpen aanleren van ‘Gewenst gedrag’ met als doel zelfbewuster en effectiever te communiceren. Dit leidt uiteindelijk tot respectvolle en vrije communicatie voor alle gesprekspartners. Wanneer je door middel van assertiviteit coaching bewust bent geworden van je oude manieren van reageren krijg je in mijn vijf stappenplan de gereedschappen aangereikt om assertiever te gaan communiceren.

Training

Assertiviteit training volgt dus altijd na assertiviteit coaching. Het woord training zegt het al, je moet aan de bak! Alleen door regelmatig (samen) te oefenen word je vaardiger in jouw gewenste communicatie.

Gewend of gewenst?

Langzamerhand ga je van gewend gedrag over op gewenst gedrag. Deze manier van werken vraagt wel om wat discipline. Het vraagt echt om regelmatige zelfanalyse en doorzettingsvermogen. Alleen als je regelmatig oefent integreren de nieuwe vaardigheden in je systeem (Mind & body).

Terugslag

Raak niet teleurgesteld als je na een tijdje merkt dat je nog steeds wel eens situaties tegenkomt die je overvallen en waarbij je dan onvoldoende assertief reageert. Focus je vooral op de ontwikkeling die je doormaakt en de vaardigheden die je al wel hebt ontwikkeld. Je zit nu eenmaal niet altijd even lekker in je vel.

Zelfanalyse

Na zo’n situatie die tegen viel is het altijd goed om jezelf weer even onder de loep te nemen. Tijdens  assertiviteit coaching leer ik je hoe jij jezelf kunt evalueren en hoe je de nieuw geleerde vaardigheden kunt inzetten. Uiteindelijk kun je zelf die zelfanalyse eenvoudig uitvoeren.

Het is niet moeilijk

Assertiviteit aanleren is feitelijk niet moeilijk, ik kan het iedereen leren. Het lastige is alleen dat het om bewustwording en gedragsverandering gaat, en daar wordt het bij sommigen van ons wat lastiger. Je zult merken dat oud gedrag hardleers in geprogrammeerd blijkt te zijn, Het vraagt dus echt wat alertheid en doorzettingsvermogen om dit oude gedrag te vervangen door je nieuwe gedrag.

Hoofdprijs

Als je bereid bent om de nieuwe vaardigheden te leren en toe te passen en jezelf regelmatig te evalueren, dan word je uiteindelijk beloond met een gevoel dat overeen komt met het winnen van een hoofdprijs. Het geeft je enorm veel vrijheid, plezier en een boost energie.

Ga oefenen

Stop met twijfelen en ga gerust aan de slag om jouw assertiviteit te verbeteren. Het is echt een leuke uitdaging die ik graag met je aanga. Vul hieronder het contactformulier in en ik reageer zo spoedig mogelijk.

Als je hieronder op de social media buttons klikt, kun je anderen ook helpen om zichzelf vrijer te voelen en zelfbewuster te communiceren. Alvast hartelijk dank!

Contact

Naar het blogoverzicht